Melfald KriseKom

Hjelper deg å være forberedt når krisen er et faktum.

Leverer kunnskap, praktiske metoder og arbeidsverktøy tilpasset ALLE typer organisasjoner og på alle ledernivåer hvor man er opptatt av å være forberedt.

Konkret – Praktisk- Anvendbart

CORONA-HJELP! Det er aldri for sent å gjøre gode grep. Jeg tilbyr nå digtal workshop  hvor vi gjennomgår DIN organisasjon sine utfordringer, og bruker proaktiv metode for å få bedre kontroll på situasjonen. 

Dersom du ønsker et mini-foredrag for å lære av andre sine erfaringer i Corona-krisen så langt, samt sukesskriterier for videre håndtering generelt – tilbys også dette. 1-2 timer digitalt.

Som et lite selskap -dog med lang og tung erfaring – kan jeg raskt bidra til at din organisasjon blir bedre forberedt- til fornuftige priser. Mitt faglige tyngdepunkt er krisekommunikasjon og beredskapsledelse. Jeg er opptatt av proaktiv beredskap og hjelper deg med planverk og øvelser, eller foredrag, workshop og kurs FØR krisen. Jeg gjør også tradisjonell medietrening med kamera. Og jeg rykker ut om det blåser hardt UNDER en krise, eller du trenger hjelp i en endringsprosess ETTER en krise. Jeg vil gjøre deg trygg og god – selv når presset er som størst. Trengs et større apparat, jobber jeg tett med store og solide fagmiljøer som vil kobles på etter behov.