Tjenester

«Det er ikke bare hva vi gjør, men også for hva vi ikke gjør, vi er ansvarlige»
– Moliere (Jan-Baptiste Poquelin)

CORONA-HJELP! Det er aldri for sent å gjøre gode grep, og jeg tar gjerne et digitalmøte med deg og/eller din ledergruppe og går igjennom hvilke utfordringer deres står ovenfor  i DENNE fasen av Corona-krisen. Jeg vil bidra til at dere systematisk etablerer en situasjonsforståelse, gjør en potensialevurdering, og basert på dette lage en plan som svarer ut de største riskoene dere står ovenfor. Vi bruker en metode for situasjonsvurdering som jeg mener vil gi dere bedre kontroll – raskt!

Jeg tilbyr også mini-foredrag digitalt med læring fra andre organisasjoner så langt i Corona-krisen, samt suksesskriterier for videre håndtering. 1-2 timer.

Melfald Krisekom tilbyr et bredt spekter av tjenester; primært innenfor krisehåndtering. Men kommunikasjonsfaget åpner for mange krysningspunkter. Jeg ønsker at mine kunder skal bli trygge og svært gode i sine roller – både i fredstid og når «the shit hits the fan». Jeg skreddersyr etter DINE behov.

Nedenfor er det en oversikt over hovedleveranser.  Skulle du som kunde ha andre behov enn det som er dekket er, ta kontakt. Fagfeltet er dynamisk og jeg pragmatisk!