Ordstyrer konferanser og fasilitator worksshops

Ofte det er det lurt å bruke folk utenfor egen organisasjon til å lede krevende debatter eller prosesser. Det handler om å kjapt se essensen i en sak, stille oppklarende spørsmål, legge til rette for et godt samarbeidsklima og inkludere samtlige deltagere i debatt eller prosess. Det er enklere når man er nøytral og ikke har en posisjon blant de man skal lede igjennom debatt og prosess.

Dette er oppdrag jeg gjerne påtar meg.