Kunder

Jeg har gjennom årene jobbet med en rekke kunder – med et bredt spekter av leveranser; tradisjonelle kommunikasjonstjenester som strategisk tekst, kampanjeutvikling, mediekontakt og utvikling kommunikasjonsstrategier. De senere årene har det handlet mest om å trene organisasjoner i god beredskapsledelse, være gode talspersoner foran kamera og utvikle strategier og planverk, samt løpende rådgivning når det brygger opp til storm. Jeg velger å oppgi et lite utvalg kunder – mest for å vise bredden. Kontaktperson  hos alle de nevnte kunder oppgis gjerne om det ønskes referansesjekk. 

Statnett (sentralnettoperatør)– rammeavtale krisekommunikasjon. Revidering planverk, øvelser og løpende rådgivning beredskap og krisehåndtering.

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunenes Hus: Bistand revidering planverk, trening og øvelser, og løpende rådgivning beredskap.

Forsvarets Høgskole (Undervisning): Forelesning i krisekommunikasjon «Nasjonal beredskap- og krisehåndtering»; et masterstudiet i samarbeid mellom Forsvarets Høgskole og Politi Høgskolen.

Centrica (Olje og gass): Talspersonprogram ledelsen, beredskapsøvelser inkl. mediespill med 20 «journalister» og 8 direktesendinger tv i løpet av dagsøvelse – som produsent for  tv-sendingene og teamleder mediespill.

DSB/Nasjonalt utdanningssenter for Samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) (Samfunnssikkerhet): Rammeavtale kurs. 2-3 dagers kurs i mediehåndtering, beredskapsledelse og ivaretagelse av mennesker i krise. Kurs rettes spesielt mot kommune-Norge; ordførere og rådmenn, men også andre fra offentlig og privat virksomhet. Har i tillegg NUSB-kurs i Beredskapsledelse og for kommunale psykososiale kriseteam, samt kurs for kriseledelse og bruk av proaktiv stabsmetodikk.

Kurset «Mediehåndtering, beredskapsledelse og ivaretagelse av mennesker i krise» er holdt, sammen med en krisepsykolog, ute hos flere kommuner og fylkeskommuner.

Helfo (Helse): Ledersamling med fokus på krisekommunikasjon og prinsipper for god beredskap; foredrag, trening og refleksjonsøvelser.

Høgskulen Vest; Stord og Haugesund (Undervisning): Fast foreleser i krisekommunikasjon for BA-faget Beredskapsledelse.

Den Norske Opera og ballett(Kultur): Øvingsprogram beredskapsledelse hele organisasjonen, trening kommunikasjonsavdelingen, utvikling krisekommunikasjonsplanverk, trening HR-avdelingen ift ivaretagelse ansatte og pårørende.

SOS barnebyer (Bistand): Talspersonprogram for ledelsen. Gruppetrening, samt 1-1 trening med kamera. Strategisk rådgiver krisekommunikasjon.

Lundin Norway (Olje og gass) : Inngår i vaktlag for beredskap og deres media responsteam (MRT). Planverk og øvelser.

DNB (Bank og finans): Øvingsprogram beredskapsledelse, trening kommunikasjonsavdelingen,  trening HR-avdelingen ift ivaretagelse ansatte og pårørende.

Datatilsynet (Offentlig tilsyn): Bidrag ved utvikling og gjennomføring av kampanjen og undervisningsopplegget Dubestemmer.no, samt strategisk rådgivning ift med ny personvernlovgivning 2018.

Norges Rederiforbund (Maritimt): Workshop krisekommunikasjon og planverk.

Institutt for samfunnsforskning (Forskning): Beredskapsøvelser og talspersontrening.

Østfold Kulturutvikling (Fylkeskommunal virksomhet): Merkevarestrategi og endringsledelse.

Norges Sjømatråd (Mat og ernæring): Kampanjeutvikling for Go`fisk; konseptutvikling, mediekontakt, events, forbrukerorienterte aktiviteter.

Serifisert i leverandørregistreret til Achilles Utilities NCE, ID – 118305.