Partnere

Jeg er i utgangspunktet åpen for å samarbeide med alle fagmiljøer som har behov for kapasitet eller et strategisk hode. Jeg har imidlertid knyttet meg spesielt til gode faglig miljøer jeg kjenner godt og som jeg har etablerte samarbeidsprosjekter med:

PROACTIMA; Nasjonalt anerkjent leverandør av tjenester innen risikostyring, samfunnssikkerhet og HMS-ledelse. Kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondhjem.

SEMAC; Sikkerhetsselskap med bred erfaring fra politiet, forsvaret og sikkerhetsledelse i offentlig og privat næringsliv. Tilbyr beredskapssentral 24/7, hvor kunder får hjelp til å håndtere alvorlige og ofte kritisk hendelser. Det kan være alt fra trusler, vold, cyberangrep, fysisk skade på bygg og anlegg, psykosial ivaretagelse av mennesker, vektertjenester eller juridisk bistand. Melfald Krisekom inngår også som en del av dette tilbudet.

FIRST HOUSE; ledende kommunikasjonsbyrå som tilbyr rådgivere med unik erfaring fra norsk nærings- og samfunnsliv. Bred erfaring med krisekommunikasjon.

GEELMUYDEN OG KIESE; Skandinavias største partnereide kommunikasjonsbyrå med kontorer i Oslo, København, Stockholm og Brussel.

I tillegg samarbeider jeg med tidligere Proactima-kollega og psykolog GURI BOLLINGMO om kurs eller andre leveranser som innbefatter både mediehåndtering og ivaretagelse av mennesker som rammes av krise. Vi ser ofte at nytteverdien er stor for organisasjoner som trener HR og kommunikasjonsavdelingene integrert ift beredskap.

Vi kjører ofte talspersontrening sammen. Den tradisjonelle medietreningen får en ekstra dimensjon når psykologen tar for seg den non-verbale delen i kommunikasjonen.

Guri jobber til daglig som klinisk psykolog på Volvat i Oslo, og er utdannet Master of Occupational Health, Cand. Psychol, samt Dr. Psychol innen vitnepsykologi ved Universitetet i Oslo.

SIV MEISINGSET, med lang fartstid i norsk kommunikasjonsbransje, er også en god samarbeidspartner. Vi lager podcasten KRISERÅDET sammen. Finnes på alle plattformer.

MELANIE SMIROU, skuespiller, teaterpedagog og coach, er en annen spennende samarbeidspartner. Hun er er opptatt av non-verbal kommunikasjon og hvordan du best kan utnytte denne for å få mer gjennomslag. Hvilket førsteinntrykk gir du og hvor viktig er dette? Hva kan du gjøre for at folk får lyst til å høre på deg, at de henger med og at du når frem? Hva vil det si å være ekte? Vi kjører kurs sammen hvor vi veksler mellom teori, øvelser på gulvet og individuell trening.